EMEP endamê Konferansa Navneteweyî ya Partî û Rêxistinên Marksîst-Lenînîst (CIPOML) ye.